Doradztwo personalne

+48 600 570 520

+48 600 787 530

info@investhr.pl

Wspieramy firmy, które nie mają własnego działu kadr, albo potrzebuje on wsparcia – czasowego lub długoterminowego. Prowadzimy obsługę kadrową, płacową, oraz tzw. miękki HR, czyli rekrutacje i wsparcie procesów zarządzania personelem.

Współpracujemy z ekspertami świadczącymi usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Prowadzimy szkolenia wstępne, okresowe jak również z zakresu Pierwszej Pomocy.

Doradztwo kadrowo-płacowe oraz doradztwo z zakresu HR

 • Audyt personalny
 • Doradztwo kadrowo-płacowe
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Analiza i opisy stanowisk pracy
 • Wsparcie w procesie rekrutacji
 • Adaptacja pracowników
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń
 • Badanie postaw i opinii pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Employer branding

Na zlecenie naszych klientów świadczymy usługi z zakresu

 • Administracji personalnej
 • Naliczania płac
 • Rozliczeń z ZUS
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych
 • PFRON

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu prawa pracy

 • Wzory umów związanych z zatrudnieniem
 • Regulaminy pracy
 • Regulaminy wynagradzania
 • Regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Inne dokumenty formalne
Pracownicy muszą być zainteresowani tym, co się dzieje w firmie. Nudna firma jest firmą nieefektywną. Trzeba stworzyć ciekawe środowisko, w którym ludzie interesują się historią którą tworzysz i chcą usłyszeć o szczęśliwym zakończeniu.