Dotacje dla firm

+48 600 570 520

+48 600 787 530

info@investhr.pl

Jeśli chcą Państwo pozyskać zewnętrzne źródła finansowania na rozwój Państwa działalności, proponujemy Państwu usługi w pełnym zakresie od analizy, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów, a na ewaluacji kończywszy.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na projekty inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, poprawa BHP, doposażenie stanowisk. Projekty szkoleniowe (szkolenia otwarte oraz zamknięte, projekty adresowane do pracowników, osób bezrobotnych, osób wykluczonych zawodowo). Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej (dotacje z PUP, start-up, bezzwrotne dotacje). E-usługi dla podmiotów prywatnych oraz JST, badania i rozwój (vouchery badawcze), tworzenie i rozwój klubów dziecięcych, żłobków.

Doradztwo w celu pozyskania dotacji ze środków UE oraz środków krajowych

 • Analiza możliwości wykorzystania funduszy pod kątem planowanego przedsięwzięcia
 • Wskazanie dostępnych źródeł dofinansowania
 • Przedstawienie harmonogramu konkursów, z których będzie możliwe dofinansowanie zaplanowanego przedsięwzięcia

Pozyskanie dofinansowania

 • Pomoc w opracowaniu koncepcji projektu
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie oraz załączniki wskazane w dokumentacji)
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania dotacji (kontakty oraz korespondencja z Instytucjami przyznającymi dofinansowanie, proces negocjacji, kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie)

Kompleksowa realizacja projektu

 • Opracowanie koncepcji realizacji projektu (promocja, rekrutacja, wybór dostawców towarów i usług)
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej (formularze, umowy, procedury)
 • Przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami
 • Kontrola realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu
 • Kontrola finansowa projektu, w tym usługi audytu
 • Przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli prowadzonej przez Instytucję Finansującą
 • Ewaluacja projektu
Pracownicy muszą być zainteresowani tym, co się dzieje w firmie. Nudna firma jest firmą nieefektywną. Trzeba stworzyć ciekawe środowisko, w którym ludzie interesują się historią którą tworzysz i chcą usłyszeć o szczęśliwym zakończeniu.